Pagina's

donderdag 26 februari 2009

Vier onbruikbare metrics

Vorige week weer een heerlijk artikel gelezen van Avinash. Dus voordat ik van plagiaat wordt beschuldigd vermeld ik dat zijn artikel de bron is en waarbij ik een weerslag zal geven van het artikel en aanvullen met eigen ervaringen (onderstaande afbeeldingen zijn gemaakt in Speedtrap onze web analytics tool zie hiervoor http://www.speed-trap.com/

Gemiddelde

Niemand is gemiddeld iedereen is uniek. Het hebben van een gemiddelde tijd op de site of het gemiddeld aantal pageviews per bezoeker zegt weinig. Hiermee bedoel ik “Wat ga je doen als je dit weet?” Als er geen actie uitkomt dan is de metric onbruikbaar.


Iemand een actie kunnen bedenken?
Maar hoe kan je deze dan wel gebruiken en waardevoller maken. We blijven het herhalen (kracht van herhaling) segmentatie! En daarbij categoriseren van de data.

Nu kun je aan de slag met deze metric. Welke bron bezoekt de meeste pagina’s? Wijkt dit significant af van andere bronnen en hoe kan dit?

Percentage

Wij gebruiken veel percentages in onze rapportages. Het is belangrijk hierbij in welke context je deze plaats en welke waardes je nog meer laat zien om een waardevolle metric te krijgen. Laten we kijken naar:

Ja inderdaad sommigen zijn laag en anderen zijn hoog, maar wat kan je ermee? En nu de volgende:


Nu komt de context erbij en krijgen de percentages meer waarde. Je ziet dat de groep waar je het minst verliest relatief één van de kleinere groepen is. Kunnen we deze groep uitbreiden waarom werkt die zo goed en wie zijn het? Tip is om bij de percentages altijd absolute waardes te tonen. En natuurlijk daar gaan we weer segmenteren!!

Ratio
Iets waar wij zelf overigens niet mee werken. Avinash geeft aan dat hierin een gevaar schuilt dat je grote veranderingen niet kan waarnemen. In onderstaand figuur kun je zien dat wanneer je alleen naar ratio zou kijken je niet hebt kunnen waarnemen dat het volume aanzienlijk is toegenomen.

Let er dus op wanneer deze worden gebruikt in jouw rapportages of diegene die je ontvangt.
Wat kun je doen? Gebruik geen ratio. Kom niet in de verleiding en probeer er achter te komen wat je echt wilt weten.

Compound Metrics

Wie droomt er niet van? De formule die aangeeft of de website is GOOD or SUCKS. Het geheim van Coca Cola, is die er ook voor een webanalist/website? Alleen de quest , zoekend naar de schat is al meer dan de moeite waard en veel fun.

Het gevaar schuilt erin dat je niet kan zien waar de wijziging plaatsvindt. Het zijn een hoop metrics die resulteren in een cijfer waarbij je niet meer weet wat er nu echt is gebeurt en door welke metric dit is gekomen.Je kunt dan beter in gesprek gaan en achterhalen welke metrics belangrijk zijn in de formule en die goed monitoren en neerzetten. Gebruik je ze wel neem ze dan van tijd tot tijd onder loep en evalueer of dit nog past bij de dan geldende situatie. Ik denk dat een aantal combinatie van metrics prima kunnen werken alleen moet je ze wel visualiseren. Ik vind de online middelen matrix (http://www.webanalisten.nl/analyse/campagne-analyse/de-online-middelen-matrix.html) een prima voorbeeld net als het model van Avinash (http://www.kaushik.net/avinash/2006/07/the-awesome-power-of-data-visualization.html). Kortom loop eens door je rapportages die je ontvangt en maakt. Wanneer je bovenstaande metrics gebruikt of tegenkomt vraag jezelf dan af “Wat als die metric veranderd, wat ga ik dan doen?”

zaterdag 14 februari 2009

Van informatie naar actie

Er worden vele mooie rapporten gemaakt in de organisatie. Maar hoeveel van die rapporten zorgen voor energie en uiteindelijk beweging? Wij zijn steeds meer en meer op zoek naar rapportages die genoeg voeding bieden om acties uit te zetten. Hier een aantal onderdelen die ons helpen daar toe te komen.

Targets

Maak voor jezelf duidelijke targets. Hoeveel bezoeken wil ik volgend jaar wat is een acceptabele bounce rate, hoeveel leads wil ik en wat moet de successcore zijn van mijn website? Dit klinkt vaak makkelijker dan gedaan. Zorg ervoor dat ze SMART zijn:

Specifiek
Meetbaar
Acceptabel
Realistisch
Tijdsgebonden

Voor meer informatie hierover kijk op

http://www.carrieretijger.nl/functioneren/management/leidinggeven/doelen-stellen/smart

Vorige periode

Wij zetten de resultaten altijd af tegen het voorgaande jaar in dezelfde periode. Daarnaast kijken we altijd naar de voorgaande maand. Je kan dan prima inspelen op veranderingen en je ziet de effecten van keuzes die zijn gemaakt in de voorgaande maand.

Visualisatie

Je krijgt al gauw veel rapporten met zeer veel cijfers. Probeer deze ook zoveel mogelijk vorm te geven in grafieken, percentages en dergelijke. In een programma als excell kun je prima mooie rapporten maken die automatisch worden bijgewerkt door andere bronnen. En onthoud vaak zegt een plaatje meer dan 1000 woorden. De gauges van Google doen het altijd goed bij ons.

http://code.google.com/intl/nl/apis/visualization/documentation/gallery/gauge.html

Geautomatiseerd

Onze maandrapportages worden met 1 druk op de knop (export van onze online data uit Speedtrap http://www.speed-trap.com/ en SAS omgeving) volledig bijgewerkt. Het rapport bevat vervolgens alle ins en outs over die maand voor de verschillende kanalen, marketing middelen, keywords uit SEM en bezoekersredenen en nog veel meer. Dit betekent dat we meer tijd over houden om datgeen te doen waar het echt om gaat, namelijk de informatie omzetten naar acties.

Doel

Elk rapport heeft een ander doel. De een dient voor signalering de ander voor het kunnen trekken van conclusies en hieraan gekoppeld keuzes en acties. Geeft dit aan in de rapporten die je maakt.

Durf

Alleen versturen van informatie zorgt niet voor actie. Durf bevindingen weer te geven. Zet ze op papier en ga ze challengen met een aantal collega's. Vaak brengen de bevindingen discussies los en komt er energie vrij en dus beweging/actie dit is wat je wilt.

Mensenwerk

We blijven het zeggen zorg ervoor dat mensen de ruimte en tijd hebben om zich te verdiepen in de informatie en hierbij stil te staan wat dit betekent voor hun werk. Je kan bijvoorbeeld iedere zondagavond de rapportages laten versturen en deze de volgende ochtend van 10 tot 11 bespreken met elkaar. Iedereen heeft dan de cijfers doorgenomen en zijn bevindingen meegenomen naar de bespreking met bijbehorende acties.