Pagina's

donderdag 2 december 2010

Wisdom en een toetje!

Kun je niet wachten? Het toetje staat onderaan.

Steeds meer zijn analisten op zoek naar manieren om data te visualiseren. Het doel hiervan het overbrengen van de informatie, kennis en wijsheden die de analisten met zweten en zwoegen naar boven hebben gehaald. Uiteindelijk moet dit leiden tot actie en verandering.

Het model wat hiervoor vaak wordt gebruikt is de onderstaande piramide. Het geeft de relatie aan tussen de verschillende fases van dataverwerking om uiteindelijk tot waardevolle wijsheden te komen.

Wat ik zie is dat veel analisten blijven steken in informatie. Zij maken rapporten en geven mensen informatie over de stand van zaken. De stappen daarna maken echter het verschil en vergen extra skills van de analist.

Laat ik hieronder de verschillende fases eens behandelen.

DATA

De eerste niet onbelangrijke fase. Zonder data geen wisdom. Wisdom kan dus zijn dat je data niet hebt wat vervolgens leid tot de actie om data te gaan verzamelen. De piramide is mijns inziens ook meer een circle die steeds opnieuw kan beginnen.

Tegenwoordig wordt steeds meer data verzameld. Door de techniek en ontwikkelingen is dit mogelijk en is het bewaren van deze gegevens ook geen issue meer. Heb je niet genoeg opslag dan bestel je een nieuwe container. En laat de terabytes maar binnenkomen.

Web Analytics pakketten zijn ook in staat steeds meer vast te leggen. Ik ben zelf nog steeds liefhebber van Speedtrap. Speedtrap is geboren uit de gedachte "we willen alles meten" gaandeweg hebben ze daar een schil om heen gebouwd zodat ook analisten met de data konden gaan werken. Deze wijze van collecteren stelt je in staat om in real-time dicht bij je klant te staan en te luisteren naar zijn/haar gedrag.

INFORMATIE

Informatie is er in vele verschillende vormen. Voor mij is de informatie goed wanneer het de ontvanger aan het denken zet. Door de cijfers zo te presenteren dat zij vragen gaat stellen. Deze vragen zijn de basis van de verbinding tussen de analist en de ontvangers, hiermee kom je hoger op in de piramide.

Hoe maak je een goed rapport? Dit is natuurlijk afhankelijk van het publiek. Ik zorg er altijd voor dat ik de volgende elementen laat terugkomen zodat de visuele en rationele mensen worden bediend.

  • Verschil met voorgaande periode in % in kleur. Men wil graag in 1 oogopslag zien waar het goed gaat en waar niet. dus niet -34% maar -34%. hier helpt kleur de analist en lezer.
  • Grafieken die de trend weergeven. wanneer ik een wekelijks rapport maak zet ik hierin ook de resultaten voor het hele jaar echter alleen in grafiek. Voordeel is dat je ook een langzaam neergaande lijn kan spotten wat weer leid tot vragen.
  • Kwalitatieve waarde toevoegen. Ik zorg er altijd voor dat ik de voice of the customer laat terugkomen. heb je een survey laat een aantal opmerking in het report terugkomen. Die citaten komen altijd goed binnen. H eb je een zoekmachine zet er de meest gezochte woorden in en niet vergeten de zoekwoorden zonder resultaat. Die knallen gelijk naar wisdom en actie.
Dit zijn een aantal tips. op het Internet zijn nog veel meer tips neem maar een kijkje op Webanalisten. Of een van onze eerdere artikelen over de Online Middelen Matrix.

KENNIS

De stap naar kennis maak je door te communiceren. Door te praten over de informatie, vragen te stellen en de informatie te presenteren ontstaat interactie. Deze interactie is noodzakelijk om de volgende stappen te maken. Mij helpt het altijd om tijd te claimen in de agenda van de mensen. Wat je kunt doen is:

  • Een maandelijkse sessie waarbij jij de highlights van die maand presenteert. Leuk de boel op door vooraf alvast voor jezelf de belangrijkste veranderingen op papier te zetten en deze om te vormen naar een vraag voor het publiek. Zet mensen hiermee aan het denken en zorg voor interactie in de zaal.
  • Maak een quiz en stel mensen vragen over de data. Ik vergeet niet mijn eerste sessie waarbij iedereen (ja echt IEDEREEN) afviel na de eerste vraag. De sessies daarna ging het beter en uiteindelijk heb ik de fles wijn ook aan diegene mogen geven die nog bleef staan. We hanteren namelijk het petje af en op principe. Altijd lachen en heerlijk laagdrempelig maar vergeet niet dat mensen hierdoor naar de informatie kijken en het opslaan en worden geprikkeld om hier vragen over te stellen.
  • Varieer in de wijze van presenteren van de data. Blijf altijd bezig om de raporten te verbeteren. Ga na ieder report in ieder geval met 1 iemand een gesprek aan van een uur om het over de informatie te hebben. Wat kan hij of zij ermee en wat mist hij of zij nog?

Ik ben een grote fan van visualisatie en de huidige mogelijkheden die er zijn. Ik heb destijds een smartboard geïntroduceerd waarop we real-time de online data visualiseerden. Dit bord werd het startpunt van de dag voor veel mensen.
Hoe ging het gisteren? Zien we grote veranderingen? Wat zocht men op de website? Mooie vragen die eigenlijk vaak werden beantwoord door naar de informatie te kijken. En werden de vragen niet beantwoord dan kwamen ze bij ons en gingen we gelijk met elkaar in gesprek om te ontdekken wat er was gebeurt (KENNIS)

WISDOM

Eenmaal de kennis vergaart, moet deze worden vertaald in actie. Je weet wat er is gebeurt en wat het resultaat is, maar wat ga je dan doen? Sommige dingen liggen voor de hand en kunnen gelijk concreet worden gemaakt, andere acties vergen meer.

Voor mij is de sleutel hier TESTEN. Vanuit de kennis kun je hypotheses opzetten. Let maar eens op als je deze gesprekken voert, dan beginnen veel mensen met "...ik denk dat het komt door..." of "..dat kan niet anders dan ..... zijn...". Wees alert en blijf kritisch. Vaak kun je de wisdom niet afleiden uit de kennis. Wees hier de scheidsrechter en bied de mensen een platform om hun idee te testen. Zorg voor budget en mensen om snel en actief te kunnen testen. Kom wekelijks bij elkaar en bespreek de voortgang. Stel jezelf als doel om minimaal 1 test actief te hebben op we de website. Is de test afgelopen en heb je een winnaar, ....proficiat. Dit is wisdom nu kun je echt de mensen voeden met wijsheden.

Gebruik hier ook je kwalitatieve data van je survey of meer gedetailleerde data. Maak slimme analyses om te kijken of je hypotheses kan opzetten. Datamining kan je hier bij helpen om interessante snedes van je data te ontdekken.

Tenslotte vertaal de uitkomsten naar geld. Wat betekent het vergaren van deze kennis voor de organisatie, wat is de value? Geloof me, die komt binnen en blijft hangen. Het is toch heerlijk om te vertellen dat je net EUR 250.000 meer omzet hebt door dat je nu weet dat die blauwe button beter werkt bij een bepaald segment bezoekers.

TOETJE

Bekijk deze film waar mijn inziens alles samenkomt. Van data naar informatie naar kennis en wisdom. Een winnende combinatie van techniek, data en de mens.Heb jezelf nog goede tips voor een bepaalde fase? Laat het weten, ook dat is WISDOM!