Pagina's

zaterdag 14 februari 2009

Van informatie naar actie

Er worden vele mooie rapporten gemaakt in de organisatie. Maar hoeveel van die rapporten zorgen voor energie en uiteindelijk beweging? Wij zijn steeds meer en meer op zoek naar rapportages die genoeg voeding bieden om acties uit te zetten. Hier een aantal onderdelen die ons helpen daar toe te komen.

Targets

Maak voor jezelf duidelijke targets. Hoeveel bezoeken wil ik volgend jaar wat is een acceptabele bounce rate, hoeveel leads wil ik en wat moet de successcore zijn van mijn website? Dit klinkt vaak makkelijker dan gedaan. Zorg ervoor dat ze SMART zijn:

Specifiek
Meetbaar
Acceptabel
Realistisch
Tijdsgebonden

Voor meer informatie hierover kijk op

http://www.carrieretijger.nl/functioneren/management/leidinggeven/doelen-stellen/smart

Vorige periode

Wij zetten de resultaten altijd af tegen het voorgaande jaar in dezelfde periode. Daarnaast kijken we altijd naar de voorgaande maand. Je kan dan prima inspelen op veranderingen en je ziet de effecten van keuzes die zijn gemaakt in de voorgaande maand.

Visualisatie

Je krijgt al gauw veel rapporten met zeer veel cijfers. Probeer deze ook zoveel mogelijk vorm te geven in grafieken, percentages en dergelijke. In een programma als excell kun je prima mooie rapporten maken die automatisch worden bijgewerkt door andere bronnen. En onthoud vaak zegt een plaatje meer dan 1000 woorden. De gauges van Google doen het altijd goed bij ons.

http://code.google.com/intl/nl/apis/visualization/documentation/gallery/gauge.html

Geautomatiseerd

Onze maandrapportages worden met 1 druk op de knop (export van onze online data uit Speedtrap http://www.speed-trap.com/ en SAS omgeving) volledig bijgewerkt. Het rapport bevat vervolgens alle ins en outs over die maand voor de verschillende kanalen, marketing middelen, keywords uit SEM en bezoekersredenen en nog veel meer. Dit betekent dat we meer tijd over houden om datgeen te doen waar het echt om gaat, namelijk de informatie omzetten naar acties.

Doel

Elk rapport heeft een ander doel. De een dient voor signalering de ander voor het kunnen trekken van conclusies en hieraan gekoppeld keuzes en acties. Geeft dit aan in de rapporten die je maakt.

Durf

Alleen versturen van informatie zorgt niet voor actie. Durf bevindingen weer te geven. Zet ze op papier en ga ze challengen met een aantal collega's. Vaak brengen de bevindingen discussies los en komt er energie vrij en dus beweging/actie dit is wat je wilt.

Mensenwerk

We blijven het zeggen zorg ervoor dat mensen de ruimte en tijd hebben om zich te verdiepen in de informatie en hierbij stil te staan wat dit betekent voor hun werk. Je kan bijvoorbeeld iedere zondagavond de rapportages laten versturen en deze de volgende ochtend van 10 tot 11 bespreken met elkaar. Iedereen heeft dan de cijfers doorgenomen en zijn bevindingen meegenomen naar de bespreking met bijbehorende acties.

Geen opmerkingen: